Elipsis

Dom Sumurup ing banyu kaca 177 – 236

Ir.Suwandi suwe-suwe mesem, ngguyu lan ngecungi tangan ngajak salaman. Hal 177

 

Pada tuturan itu terdapat pelesapan lingual yan berupa kata yaitu kata ganti Ir.Suwandi, yang berfungsi sebagai Subjek. Pelesapan terjadi sebanyak dua kali yaitu sebelum kata  ngguyu dan ngecungi tangan ngajak salaman. Pelesapan itu dapat dipresentasikan menjadi berikut  :

 1. Ir.Suwandi suwe-suwe mesem, P  ngguyu lan P ngecungi tangan ngajak salaman
 2. Ir.Suwandi suwe-suwe mesem, Ir.Suwandi  ngguyu lan Ir.Suwandi ngecungi tangan ngajak salaman

 

Hal 179

Herlambang banjur melek,mbayangake gambar ing angen – angenne. Hal 179

 

Pada tuturan tersebut terdapat pelesapan satuan lingual yang berupa kata, yaitu kata ganti Herlambang yang berfungsi sebagai subjek. Pelesapan terjadi sebanyak satu kali yaitu sebelum kata mbayangke . Pelesapan pada tuturan tersebut dapat direpresentasikan menjadi :

 

a. Herlambang banjur melek, P mbayangake gambar ing angen –angenne.

b. Herlambang banjur melek, Herlambang mbayangake gambar ing angen –angenne.

 

Hal 181

Dheweke niti priksa tulisan tangane, nuding angka-angka siji-sji.

Pada tuturan tersebut terdapat pelesapan satuan lingual yang berupa kata, yaitu kata ganti Dheweke yang berfungsi sebagai subjek. Pelesapan terjadi sebanyak satu kali yaitu sebelum kata  nuding. Pelesapan pada tuturan tersebut dapat direpresentasikan menjadi :

 1. Dheweke niti priksa tulisan tangane, P nuding angka-angka siji-sji.
 2. Dheweke niti priksa tulisan tangane, Dheweke nuding angka-angka siji-sji.

Hal 186

Ngesthireni mesem karo nenglengake sirah eseme sing nengsemake kuwi, mripate mulad-mulad sengit kepati.

Pada tuturan tersebut terdapat pelesapan satuan lingual yang berupa kata, yaitu kata ganti Ngesthireni yang berfungsi sebagai subjek. Pelesapan terjadi sebanyak satu kali yaitu sebelum kata  mripate. Pelesapan pada tuturan tersebut dapat direpresentasikan menjadi :

 

 1. Ngesthireni mesem karo nenglengake sirah eseme sing nengsemake kuwi, P mripate mulad-mulad sengit kepati.
 2. Ngesthireni mesem karo nenglengake sirah eseme sing nengsemake kuwi, Ngesthireni mripate mulad-mulad sengit kepati.

 

Hal 188

Ngesthireni njempalik kelumah, njrebabah aneng jogan.

Pada tuturan tersebut terdapat pelesapan satuan lingual yang berupa kata, yaitu kata ganti Ngesthireni yang berfungsi sebagai subjek. Pelesapan terjadi sebanyak satu kali yaitu sebelum kata  njrebabah. Pelesapan pada tuturan tersebut dapat direpresentasikan menjadi :

 1. Ngesthireni njempalik kelumah P njrebabah aneng jogan.
 2. Ngesthireni njempalik kelumah Ngesthireni njrebabah aneng jogan.

 

Hal 191

Herlambang ora obah, ora mosik, wis semaput luwih dhisik.

Pada tuturan tersebut terdapat pelesapan satuan lingual yang berupa kata, yaitu kata ganti Herlambang yang berfungsi sebagai subjek. Pelesapan terjadi sebanyak dua  kali yaitu sebelum kata mosik dan wis semaput . Pelesapan pada tuturan tersebut dapat direpresentasikan menjadi :

Pembahasan :

 1. Herlambang  ora obah, P  ora mosik, P  wis semaput luwih dhisi
 2. Herlambang  ora obah, Herlambang  ora mosik, Herlambang wis semaput luwih dhisik.

Hal 193

Dimas Herlambang ! aja ngono kowe ! cilaka kowe mengko !
Pada tuturan tersebut terdapat pelesapan satuan lingual yang berupa kata, yaitu kata ganti Herlambang yang berfungsi sebagai subjek. Pelesapan terjadi sebanyak satu kali yaitu sebelum kata aja ngono. Pelesapan pada tuturan tersebut dapat direpresentasikan menjadi :

 1. Dimas Herlambang ! aja ngono kowe ! P ! cilaka kowe mengko !
 2. Dimas Herlambang ! aja ngono kowe ! Dimas Herlambang ! cilaka kowe mengko !

 

Hal 195

Sopire ya ana, nunggu printahe majikane
Pada tuturan tersebut terdapat pelesapan satuan lingual yang berupa kata, yaitu kata ganti Sopir yang berfungsi sebagai subjek. Pelesapan terjadi sebanyak satu kali yaitu sebelum kata aja nunggu. Pelesapan pada tuturan tersebut dapat direpresentasikan menjadi :

 1. Sopire ya ana, P nunggu printahe majikane
 2. Sopire ya ana, Sopire nunggu printahe majikane

 

Hal 208

Hartono bisa ucul, bebas ora gandhengan maneh karo Ngesthireni, terus nglakoni apa kang wis ditugasake.

Pada tuturan tersebut terdapat pelesapan satuan lingual yang berupa kata, yaitu kata ganti Hartono yang berfungsi sebagai subjek. Pelesapan terjadi sebanyak dua  kali yaitu sebelum kata bebas lan terus  Pelesapan pada tuturan tersebut dapat direpresentasikan menjadi :

 1. Hartono  bisa ucul, P  bebas ora gandhengan maneh karo Ngesthireni, P  terus nglakoni apa kang wis ditugasake.
 2. Hartono  bisa ucul, Hartono  bebas ora gandhengan maneh karo Ngesthireni, Hartono  terus nglakoni apa kang wis ditugasake.

 

 

 

Hal 223

Pak Kiswanta ngono satemene pinter, jujur.

Pada tuturan tersebut terdapat pelesapan satuan lingual yang berupa kalimat , yaitu kata ganti Pak Kiswanta yang berfungsi sebagai subjek. Pelesapan terjadi sebanyak satu   kali yaitu sebelum kata jujur  Pelesapan pada tuturan tersebut dapat direpresentasikan menjadi :

Pembahasan :

 1. Pak Kiswanta ngono satemene pinter., P  jujur.
 2. Pak Kiswanta ngono satemene pinter., Pak Kiswanta ngono satemene jujur.

 

 

 

 

Advertisements