KAMUS JAWA – INDONESIA

KAMUS BASA JAWA – INDONESIA
Katrangan  (Keterangan)
(ta) tembunga aran = kata benda
(tg) tembung ganti = kata ganti
(tk) tembung kriya = kata kerja
(tkr) tembung katrangan = kata keadaan
(tpw) tembung panguwuh = kata seru
(tpr) tembung pangarep = kata depan
(tpy) tembung panyambung = kata sambung
(ts) tembung sipat = kata sifat
(tsd) tembung sandhangan = kata sandang
(tw) tembung wilangan = kata bilangan

A

 • abab (ta)        hawa mulut
 • abang (ts)        merah
 • aba-aba (ta)        aba-aba
 • abar (tk)        menguap (zat cair)
 • abuh (ts)        bengkak
 • abrit ; abrit (ts)        merah
 • abyor (ts)        bertebaran memenuhi (mis. bintang bertebaran memenuhi langit)
 • acung (tk)        menunjuk ke atas/ unjuk jari
 • ada-ada (ta)        inisiatif
 • adang (tk)        menanak nasi
 • adas (ta)        nama tanaman
 • adi (ts)        bernilai tinggi; mempunyai kelebihan
 • adil (ts)        adil
 • adhang (tk)        menunggu di tempat yang akan dilewati
 • adhem (ts)        dingin
 • adhep (tk)        hadap
 • adhi (ta)        adik
 • adoh (tkr)        jauh
 • adol (tk)        menjual
 • adu (tk)        adu
 • adus (tk)        mandi
 • agama (ta)        besar; agung
 • agul-agul (ta)        andalan; jagoan
 • agung (ta)        api
 • agem (tk)        pakai
 • ageman (ta)        pakaian
 • ageng (ts)        besar
 • agni (ta)        api
 • aja (tpw)        jangan
 • ajag (ta)        anjing hutan
 • ajak (ts)        ajak
 • ajang (ta)        wadah
 • ajar (tk)        ajar, belajar
 • ajeg (tkr)        tetap
 • ajeng (tsb)        akan
 • aji (ta)        nilai; harga
 • ajur (ts)        hancur
 • akas (tkr)        alon
 • akas (ts)        perai, keras (untuk nasi)
 • ala (ts)        buruk
 • alangan (ta)        halangan
 • alas (ta)        hutan
 • alem (tk)        puji
 • aleman (ts)        manja
 • alesan (ta)        alasan
 • aling-aling (tk)        bersembunyi di balik
 • alis (ta)        alis
 • alok (tk)        berkata
 • alu (ta)        antan
 • alum (ts)        layu
 • alun-alun (ta)        lapangan di tengah kota
 • alus (ts)        halus
 • aluwung (tpb)        lebih baik
 • ama (ta)        hama
 • aman (ts)        aman
 • amarga (tpy)        karena
 • amargi; amargi (tpy)        karena
 • amba (ts)        lebar/luas
 • ambah (tk)        jejak/jelajah/datangi
 • ambal (tk)        ulang
 • ambar (tk)        tersebar (untuk bau harum)
 • ambeg (ts)        berwatak
 • ambèn (ta)        balai-balai
 • ambèr (tkr)        meluap (air)
 • ambet; ambet (ta)        bau
 • amblas (tk)        lenyap seketika
 • ables (tk)        melesak
 • ambrol (tk)        runtuh
 • ambruk (tk)        tumbang/roboh
 • ambu (ta)        bau
 • ambung (tk)        cium
 • ambus (tk)        endus
 • mbyar (tk)        berserakan
 • ambyuk (tk)        menjatuhkan diri
 • ambyur (tk)        mencemplungkan diri ke dalam air
 • amèk (tk)        mencari
 • amem (ts)        melempem
 • amem (ts)        sunyi
 • amis (ts)        anyir
 • ampas (ta)        ampas
 • ampek (tkr)        sulit bernafas; sesak (untuk dada)
 • ampil; ampil (tk)        pinjam
 • ampak-ampak (ta)        kepulan debu
 • amping-amping (tk) berlindung di balik sesuatu
 • ampo (ta)        nama jajanan terbuat dari tanah jenis tertentu
 • amrih (tpy)        agar, supaya
 • anak (ta)        anak
 • anda (ta)        tangga
 • andaka (ta)        banteng
 • andika (tg)        anda
 • ancang-ancang (ta) persiapan, mengambil kuda-kuda
 • ancas (ta)        tujuan
 • ancur (ta)        air raksa
 • ancik (tk)        menginjak
 • ancer-ancer (ta)        prakiraan; ancar-ancar
 • andhap (ta)        bagian bawah/rendah
 • andhang (ta)        tangga kayu berkaki empat
 • andheng-andheng (ta) tahi lalat
 • andhong (ta)        sejenis kereta kuda
 • andum (tk)        berbagi
 • angen-angen (ta)        pemikiran/ingatan
 • anget (ts)        hangat
 • angga (ta)        tubuh
 • anggak (ts)        sombong
 • anggara (tg)        selasa
 • anggarbini (tk, ts)        hamil
 • anggep (tk)        anggap
 • angger (tsb)        asalkan
 • angger-angger (ta)        peraturan
 • anggur (ta)        anggur
 • anggon (tk)        tempat
 • angin (ta)        angin
 • angin-angin (tk)        mencari udara
 • angkah (ta)        maksud
 • angkara (ta)        angkara
 • angker (ts)        angker
 • angler (tkr)        nyenyak
 • angluh (tkr)        dengan penuh rasa tidak berdaya mengahadapi situasi yang ada
 • angon (tk)        mengembala
 • angop (tk)        menguap
 • angsal (tk)        dapat
 • angslé (ta)        nama minuman
 • angslup (tk)        tenggelam
 • angur (tsb)        masih lebih baik
 • angus (ta)        angus
 • anjlok (tk)        turun tiba-tiba
 • anjok (tpr)        tiba di
 • anèh (ts, tkr)          aneh
 • anèm (ts)          muda
 • anom (ts)          muda
 • antawecana (ta)       Penggambaran sinopsis cerita, adegan, tokoh pagelaran wayangyang
 • disampaikan oleh dalang dengan cara dilagukan
 • antem (tk)        pukul/hantam
 • anteng (tk,ts)        tenang
 • antop (tk)        bersendawa
 • antuk (tk)        dapat
 • anyang (tk)        tawar (harga)
 • anyang-anyangen (ts)        merasa seperti ingin kencing
 • anyar (ts)        baru
 • anyel (ts)        jengkel
 • anyep (ts)        tawar
 • anyep (ts)        dingin (tubuh atau bagian tubuh)
 • anyes (ts)        dingin (benda)
 • apa (tg)       apa
 • apal (ts))        hafal
 • apem (ta)        apam
 • apes (tk)        sial
 • apek (ts)        bau tidak sedap yang berasal dari barang usang atau kamar yang lama
 • tertutup
 • api-api (tk)       pura-pura
 • apik (ts)        baik
 • apu (ta)        kapur sirih;
 • apura (ta)        maaf
 • apus (ta)        sejenis bambu
 • apus (tk)        bohong
 • ara-ara (ta)        padang
 • arah (ta)        arah
 • aran (ta)        nama
 • arang (tkr)        jarang
 • arang-arang (ts)        jarang
 • aren (ta)        enau
 • areng (ta)        arang
 • arep (tsb)        hendak
 • arga (ta)        gunung
 • ari (tg)        adik
 • ari-ari (ta)        tali pusat
 • aris (tkr)        lugas
 • arit (ta)        sabit
 • arsa (tkr)        akan ; depan
 • arta (ta)        uang
 • aruh-aruh (tk)        menyapa
 • arus (ts)        anyir
 • arwah (ta)        arwah
 • asal (ta)        asal
 • asat (ts)        habis airnya (untuk sungai, danau, dsb.)
 • asah (tk)        asah
 • asih (ta)        kasih
 • asin (ts)        asin
 • asrep; asrep (ts)        dingin
 • asma (ta)        nama
 • asmara (ta)        asmara
 • asmarandana (tg)        nama metrum macapat
 • asor (ts)        nista
 • asor (tkr)        kalah
 • asrep; asrep (ts)        dingin
 • asri (ts)        menyenangkan untuk dipandang
 • asta (ta)        tangan
 • asta (tk)        bawa
 • asu (ta)        anjing
 • asung (tk)        menghaturkan
 • asem (ta)        asam (buah)
 • ati (ta)        hati
 • ati-ati (tkr)        hati-hati
 • atis (ts)        dingin (untuk hawa, udara)
 • atos (ts)        keras
 • atur (tk)        atur
 • aturi (tk)        beri; persilakan
 • atus (ts)        tidak lagi mengandung air
 • awak (ta)       badan, tubuh
 • awan (ta, tk)        siang
 • awang (tk)        berhitung tanpa alat bantu
 • awang-awang (ta)        langit bebas
 • awas (ts)        tajam (pengelihatan)
 • awas (tpw)        awas
 • awèh (tk)        beri
 • awèt (ts)        tidak cepat rusak
 • awit (tpy)        karena
 • awis ; awis (tkr)        mahal
 • awis-awis; awis-awis (ts) jarang
 • awoh (tk)        berbuah
 • awon awon (ts)        jelek/buruk
 • awor (tk, tkt)        bercampur dengan
 • awrat (tk)        berat
 • awu (ta)        abu
 • awur (tk)        sebar
 • awur (tk, tkt)        asal-asalan
 • awut (tk)        membuat berantakan
 • ayahan (ta)        kewajiban
 • ayam; ayam (ta)        ayam
 • ayem (ts)        tentram (hati)
 • ayo (tpw)        ayo
 • ayom (tk)        perlindungan
 • ayu (ts)        cantik
 • aywa (tpw)        jangan
  B
 • bab (ta)        bab, hal, mengenai
 • babad (ta)        cerita sejarah
 • babagan (tsb)        tentang
 • babak-bundhas (ts) babak-belur
 • babal (ta)        putik buah nangka
 • babar (ts)        menjadi banyak
 • babaran (tk)        bersalin
 • babat (ta)        bagian dalam usus sapi
 • babat (tk)        tebang
 • babit (tk)        mengayunkan benda dengan menahan ujungnya
 • babon (ta)        induk ayam
 • babu (ta)        perempuan pembantu
 • babut (ta)        permadani
 • bacem (tk)        peram; dimasak dengan bumbu tertentu
 • bacin (ts)        bau bangkai
 • bacut (tk)        lanjut
 • badan (ta)        diri
 • badhé (tk)        tebak
 • badhé; badhe (tsb)        akan
 • badheg (ts)        bau busuk
 • badhèk (ta)        air tapai
 • badhug (ta)        tembok rendah untuk meletakkan sesuatu
 • bagaskara (ta)        matahari
 • bagus (ts)        tampan
 • bahu (ta)        100 m2
 • bahu (ta)        bahu; tenaga
 • bahureksa (ta)        penguasa
 • bajang (ts)        kerdil
 • bajing (ta)        tupai
 • bajul (ta)        buaya
 • bakal (ta)        bahan pakaian
 • bakal (tsb)        akan
 • bakar (tk)        bakar
 • bakda (tkr)        setelah
 • bakul (ta)        pedagang
 • balang (tk)        lempar
 • balé (ta)        rumah/bangunan
 • balèn (tk)        rujuk
 • bali (tk)        pulang
 • balung (ta)        tulang
 • banaspati (ta)        hantu berbentuk api
 • bandar (ta)        agen besar, cukong
 • bandar (ta)        pelabuhan
 • bandhul (ta)        bandul
 • banger (ts)        bau busuk (misalnya dari air keruh)
 • banget (tkr)        sangat
 • bangga (tk)        meronta
 • bangir (ts)        mancung
 • bangka (tk)        mati (kasar)
 • bangké (ta)        bangkai
 • bangkèkan (ta)        pinggang
 • bangkèlan (ta)        buntalan besar
 • bangku (ta)        bangku
 • bangsa (ta)        bangsa
 • banda (tk)        mengikat kedua tangan ke belakang
 • bandayuda (tk)        berperang
 • bandan (ta)       tawanan
 • bandha (ta)       harta
 • banon (ta)        batu bata
 • bantah (ta)        bantah
 • bantal (ta)        bantal
 • bantala (ta)        tanah
 • banting (tk)        banting
 • banyak (ts)        angsa
 • banyu (ta)        air
 • bapa (tg)        bapa/ayah
 • bapang (ta)        parit/ genangan air
 • bar (tkr)        selesai
 • barang (ta)        barang
 • barang (ta)        pertunjukan kesenian berkeliling
 • barat (ta)        angin
 • barep (ts)        sulung
 • barès (ts)        terus terang
 • baris (tk)        baris
 • baruna (tg)        dewa lautan
 • barung (ts)        besar; utama
 • baskara (ta)        matahari
 • bata (ta)        bata
 • batang (tk)        tebak
 • bathang (ta)        bangkai
 • bathara (tsd)        sebutan untuk dewa
 • bathari (tsd)        sebutan untuk dewi
 • bathok (ta)        tempurung
 • bathuk (ta)        dahi
 • bathi (ta)        keuntungan
 • batih (ta)        keluarga
 • baut (ts)        pintar; trampil
 • bawa (ta)        pembukaan gending
 • bawang (ta)        bawang
 • bawang lanang (ta)        bawang berumbi tunggal
 • bawèl (ts)        nyinyir
 • bawéra (ts)        subur (untuk lahan)
 • baya (ta)        buaya
 • bayan (ta)        petugas keamanan desa
 • bayar (tk)        bayar
 • bayem (ta)        bayam
 • bayèn (tk)        melahirkan
 • bayi (ta)        bayi
 • bayu (ta)        angin
 • bebana (ta)        permintaan sebagai syarat
 • bebandan (ta)        tawanan
 • bebasan (tsb)        seperti; layaknya
 • bebaya (ta)        bahaya
 • bebayu (ta)        otot
 • bebedhag (tk)        berburu
 • bebucal; bebucal (tk)        berhajat besar
 • bebudhen (ta)        kepribadian
 • bebuwang (tk) berhajat besar
 • bebed (ta)        kain panjang yang dipakai pria
 • bèbèk (ta)        itik
 • bebrayan (tk)        berkeluarga
 • bebungah (ta)        hadiah
 • bebendhu (ta)        hukuman
 • bedhigasan (ts)       tingkahnya tidak karuan; tidak bisa diam
 • bengkok (ta)        tanah yang hak garapnya diberikan kepada lurah sebagai bagian dari
 • fasilitas jabatan
 • becik (ts)        baik
 • becus (ts)        mampu
 • béda (ts)        berbeda
 • béda (tk)        goda
 • bedaya (ta)        tarian sakral yang menjadi ciri khas keraton
 • bédhah (ts)        terbuka paksa
 • bedhidhing (ta)        udara dingin di musim kemarau
 • begawan (ta)        pendeta
 • begundhal (ta)        kaki-tangan
 • beja (ts)        beruntung
 • bejat (ts)        rusak
 • béka (tk)        meronta
 • bekasakan (ta)        hantu hutan
 • beksa (ta)        tari
 • beksan (ta)        tarian
 • belang (ta, ts)        belang
 • belèk (tk)        iris sepanjang garis tengah
 • bèlèk (ta)        kotoran mata
 • belik (ta)        sumber air
 • beling (ta)        kaca
 • bena (ta, ts)        banjir
 • bendara (ta)        majikan
 • bendha (ta)        nama pohon
 • bendhé (ta)        gong kecil
 • bendhel (ta)        ikatan
 • bendho (ta)        alat pemotong (sejenis celurit)
 • bendhol (ta)        bengkak
 • bener (tkr)        benar
 • bengawan (ta)        sungai
 • bengep (ts)        sembab
 • bengi (ta)        malam
 • benik (ta)        kancing baju
 • bening (ts)        jernih
 • benjut (ts)        menjadi empuk karena tekanan/hantaman
 • beras (ta)        beras
 • bèrèng (ta)        luka di sudut bibir
 • berèt (ts)        tergores
 • besar (ta)        nama bulan dalam kalender jawa
 • bèsèr (ts)        sebentar-sebentar kencing
 • besèt (ts)        sayat
 • besmi (tk)        bakar
 • besus (ts)        pandai; trampil
 • bethèk (ta)        pintu pagar
 • bekti (ta)        bakti
 • beta (tk)        bawa
 • betah (tkr)        betah; enggan pergi
 • betah; betah (tk)        butuh
 • beton (ta)        biji nangka
 • beya (ta)        biaya
 • binarung (tkr)        seiring; diiringi
 • bingar (ts)        ceria
 • binggel (ta)        gelang kaki
 • bingget (ta)        tanda dikulit akbiat jepitan atau lilitan yang ketat
 • biyèn (tkr)        dahulu
 • blaka (tk)        berterus terang
 • blalak-blalak (ts)        membeliak; besar (untuk mata)
 • blanak (ta)        jenis ikan
 • blatèr (ts)        ramah; mudah bergaul
 • blarak (ta)        daun kelapa kering
 • bledhèg (ta)        guntur
 • bledhèh (tk)        terbuka kancingnya (untuk baju)
 • blèdru (tkr)        salah pilih/tertukar karena mirip
 • bléncong (ta)        lampu minyak untuk penerangan dalam pagelaran wayang kulit
 • bléndrang (ta)        sisa masakan bersantan yeng sudah dipanaskan berkali-kali
 • blereng (ts)        tidak nampak jelas; kabur
 • blesek (tk)        membenamkan ke dalam tumpukan
 • blirik (ts)        berbintik kecil  (mis. panci, ayam)
 • bloloken (tkr)        silau
 • blondho (ta)        endapan yang dihasilkan dalam pembuatan minyak kelapa
 • blorok (ts)        bulunya berbintik hitam putih (untuk ayam betina)
 • bluluk (ta)        buah kelapa yang masih sebesar telur
 • bocah (ta)        anak
 • bodho (ts)        bodoh
 • bodong (ts)        pusar yang menonjol keluar
 • boga (ta)        pangan
 • bojo (ta)        suami/isteri
 • bokong (ta)        pantat
 • bokor (ta)        mangkuk besar
 • bolong (ts)        berlubang
 • bolot (ta)        daki
 • bonang (ta)        alat musik pukul, bagian dari gamelan
 • bong (tk)        bakar
 • bong (ta)        makam Cina
 • bong (ta)        tukang khitan
 • borok (ta)        luka lama
 • boyong (tk)        pindah
 • brabak (tk)        berubah merah (wajah)
 • brahala (ta)        raksasa sebesar gunung
 • brahmana (ta)        pendeta
 • brambang (ta)        bawang merah
 • bramantya (ts, ta)        marah, kemarahan
 • brangasn (ts)        mudah marah
 • branta (ta)        asmara
 • brastha (tk)        berantas
 • bréwok (ta)        bercambang
 • brindhil (ts)        habis jarena dicabuti
 • brodhol (ts)        terlepas ikatannya
 • brudhul (tk)        keluar berama-ramai/berbarengan
 • brobos (tk)        masuk melalui celah atau kolong
 • brojol (tk)        keluar sebelum waktunya; keluar dari bungkusan
 • brongkos (tg)        nama masakan
 • brukut (ts)        terbungkus rapat
 • brutu (ta)        tunggir ayam
 • bubar (ts)        bubar; selesai
 • bubul (ta)       semacam bisul di telapak kaki
 • bubur (ta)       bubur
 • bubut (tk)       mencabuti
 • buda (tg)        rabu
 • budeg (ts)        tuli
 • budeng (tg)        kera hitam
 • bujana (ta)        hidangan
 • bujel (ts)        tumpul
 • bulak (ts)        pudar warnanya
 • bulak (ta)        daerah terbuka/ padang
 • bulan (ta)        bulan
 • bumbu (ta)        bumbu; rempah-rempah
 • bumbung (ta)        tempat berbentuk pipa besar atau terbuat dari bambu
 • bumpet (ts)        tersumbat
 • bunder (ts)        bundar
 • bundhas (ts)        melecet (cedera)
 • bundhel (ts)        ujungnya membulat
 • bundhet (ts)        diberi ikatan mati pada ujungnya (mis. benang)
 • bung (ta)        rebung
 • bungah (ts)        gembira
 • bungkem (tk)        diam; tidak mau mengatakan apa-apa
 • bungkik (ts)        kerdil
 • bungkil (ta)        ampas minyak kacang
 • bungkus (ta)        bungkus
 • bungur (tg)        nama tanaman
 • buntel (tk)        bungkus
 • buntet (ts)        buntu; tidak berongga
 • buntil (ta)        masakan terbuat dari kelapa muda, ikan teri dan daun keladi sebagai pembungkus
 • buntu (ts)        buntu
 • buntung (tsa)        hilang/patah bagian ujungnya
 • burek (ts)        legap
 • bureng (ts)        tidak jelas terlihat
 • buri (tkr)        belakang
 • burik (ts)        bopeng
 • buru (tk)        kejar
 • buruh (ta)        bekerja untuk orang lain
 • busana (ta)        pakaian
 • busana (tk)        berpakaian
 • buthak (ts)        botak
 • buthuk (ts)        membusuk (untuk ikan)
 • buwang (tk)        buang
 • buyut (ta)        cicit
 • buyuten (ts)        bagian tubuhnya bergerak-gerak tidak terkendali karena ketuaan
  C
 • cabar (ts)        kehilangan arti
 • cabé (ta)        nama rempah untuk jamu
 • cacat (ts)        cacat
 • cadhong (tk)        menadahkan tangan
 • cagak (ta)        tongkat/penyangga
 • cakepan (ta)        lirik lagu
 • cakot (tk)        gigit
 • cambah (ta)        tauge
 • campur (tk)        campur
 • candala (ts)        jahat
 • candhik kala (ta)        semburat merah di langit pada saat senja hari
 • candra (ta)        bulan
 • candra (ta)        kiasan
 • cantrik (tg)        murid padepokan
 • candramawa (ta)        kucing hitam
 • cangkem (ta)        mulut
 • cangking (tk)        jinjing
 • cangkir (ta)        cangkir
 • cangklong (ta)        pipa
 • cangklong (tk)        menyandang di bahu (mis. tas)
 • cakra (ta)        senjata dalam pewayangan; lingkaran
 • canthas (ts)        bicaranya lantang (untuk wanita)
 • canthèl (ta)        sejenis jagung
 • cantheng (ta)        radang di jari, umumnya di ibu jari kaki akibat tertusuk kuku
 • canthing (ta)        alat untuk membatik
 • canthol (tk)        cantol
 • capil (ta)        topi petani, bentuknya bulat  berujung runcing
 • caping (ta)        topi petani, bentuknya bulat  berujung runcing
 • caplak (ta)        penyakit kulit
 • caplok (tk)        memasukkan semua ke dalam mulut
 • cara (ta)        cara
 • caraka (ta)        utusan
 • carang (ta)        ranting
 • carita (ta)        cerita
 • carup (tk)        raup
 • cathèk (tk)        gigit (anjing)
 • cathet (tk)        catat
 • catur (ts)        empat
 • caturan (tk)        bercakap-cakap
 • cawang (ta)        tanda V
 • cawet (ta)        celana dalam
 • cawé-cawé (tk)        turun tangan, ikut campur
 • cawis (tk)        sedia
 • cawik (tk)        cebok
 • cawuk (tk)        mengambil dengan cara menyendokkan tangan
 • cecak (ta)        cicak
 • cedhak (ts)        dekat
 • cédhal (ts)        cadel; tidak bisa mengucapkan bunyi tertentu dengan benar
 • cegat (tk)        hadang
 • cèkèr (ta)        kaki unggas
 • cekel (tk)          pegang
 • celempung (ta)        alat musik bagian dari gamelan
 • cekak (ts)          tidak mencukupi; ukurannya tidak memadai; pendek sekali
 • cekakakan (tk)          tertawa-tawa dengan keras
 • cekakik (ta)          ampas kopi (sisa setelah diminum)
 • celak (ts)          dekat
 • celak (ta)        penegas garis tepi mata
 • celuk (tk)        panggil
 • celak (ta)        penegas garis tepi mata
 • cemani (ts)        hitam
 • cemawis (ts)        tersedia
 • cemeng (ta)        hitam
 • cemèng (ta)        anak kucing
 • cemèt (ts)        pipih karena tertimpa/tertekan beban berat
 • cemplang (ts)        tidak sedap/ kurang pas (mis. nada, rasa)
 • cemplung (tk)        masuk (dalam cairan)
 • cendhak (ts)        pendek
 • cengkir (ta)          buah kelapa yang masih sebesar kepalan, belum berdaging buah
 • cepak (ts)        tersedia, siap
 • cepak-cepak (tk)        siap-siap
 • cepeng; cepeng (tk) pegang
 • ceplus (tk)        gigit (untuk cabai)
 • cepuk (ta)        wadah kecil, biasanya untuk menyimpan perhiasan
 • cerek (ta)        tanda bunyi “re” pada aksara Jawa
 • cèrèt (ta)        cerek
 • ceriwis (ts)        banyak bicara
 • cetha (tkr)        jelas
 • cethèk (tk)        dangkal
 • céthok (ta)        sendok semen
 • cethik (tk)        menyalakan (api)
 • cethil (ts)        pelit
 • cethot (tk)        cubit besar
 • cicil (tk)        angsur
 • cicip (tk)        merasai
 • cidra (tk)        tidak menepati janji
 • cidra (tk)        curi; culik
 • cilaka (ts)        celaka
 • cilik (ts)        kecil
 • cingak (ts)        terkejut karena heran
 • cluluk (tk)        tiba-tiba berkata
 • clingus (ts)       pemalu, tidak percaya diri
 • cluluk (tk)        tiba-tiba berkata
 • cluthak (ts)        suka mencuri makanan (untuk hewan, terutama kucing)
 • clomètan (tk)        berteriak tak beraturan/bersahutan
 • climèn (tkr)        kecil-kecilan
 • cocot (ta)        mulut (kasar)
 • colong (tK)        curi
 • colok (ta)        penerangan/ obor
 • congor (ta)        hidung binatang berkaki empat
 • conthèng (ta)        coret silang
 • coplok (tkr)        tanggal
 • copot (ta)        tanggal/cabut
 • coro (ta)        kecoa
 • cotho (ts)        repot karena ditinggalkan; kehilangan andalan
 • crah (tkr)        bercerai; saling bermusuhan
 • cubles (tk)        menusuk dengan benda runcing
 • cubluk (ts)        bodoh
 • cucuk (ta)        paruh
 • cucakrawa (ta)       nama burung
 • cungkup (ta)        atap makam
 • culek (tk)        mencolok mata
 • culik (tk)        mengambil sebagian nasi yang sedang dimasak
 • culik (tk)        culik
 • cunduk (ta)        tusuk
 • cundrik (ta)        keris kecil
 • cupet (ts)        terbatas
 • cupu (ta)        wadah kecil, biasanya untuk menyimpan perhiasan
 • curek (ta)        kotoran telinga
 • cures (ts)        habis/tertumpas
 • curut (ta)        tikus bermoncong runcing
 • cuthik (ta)        tongkat penunjuk/ potongan dahan
 • cuwa (ts)        kecewa
 • cuwil (tk)        mengambil sebagian kecil
 • cuwil (tkr)        terkoyak/terpotong /pecah  sedikit di bagian tepi
  D
 • dadak (ta)        harus, terpaksa
 • dadakan (tkr)        tanpa rencana
 • dadakan (ta)        pemicu timbulnya permasalahan
 • dadar (ta)        makanan/ telor digoreng melebar tipis
 • dadèn-dadèn (ts)        jadi-jadian
 • dhadhal (ts)        runtuh terbawa arus air
 • dadi (ts)        jadi
 • dados; dados (ts)        jadi
 • dagang (tk)        berdagang
 • dahana (ta)        api
 • dahuru (ta)        huru-hara
 • dahwèn (ta)        suka mencerca
 • (ts) dalah  (tpy)        dan; bersama dengan
 • (ts) dalan  (ta)        jalan
 • (ts) dalem  (ta)        rumah
 • dalu; dalu (ta, tkr)        malam
 • (ts) damar  (ta)        lak
 • damar (ta)        pelita
 • damèn (ta)        barang padi
 • dami (ta)        jerami nangka
 • damu (tk)        tiup
 • dandan (tk)        bersolek/ merias diri
 • dandan-dandan (tk) memperbaiki bangunan (rumah dsb.)
 • dandang (ta)        periuk nasi
 • dandos; dandos (tk) perbaiki
 • danawa        raksasa
 • dara (ta)        burung dara
 • dara (ts)        betina muda (untuk ayam)
 • darbé (tk)        milik, mempunyai
 • darma (ta)        darma, kewajiban dalam hidup
 • dasa (tw)        puluh
 • dawa (ts)        panjang
 • dawet (ta)        cendol
 • daya (ta)        daya
 • daya-daya (tkr)       bersegera
 • dédé (tkr)        bukan
 • degan (ta)        kelapa muda
 • deling (ta)        bambu
 • demèk (tk)        pegang
 • déné (tpy)        sedangkan
 • dengkul (ta)        lutut
 • désa (ta)        desa
 • déwa (ta)        dewa
 • dhadha        mengakui kesalahan
 • dhadha (ta)        dada
 • dhadhak (ta)        getah
 • dhadhakmerak (ta) pemain dalam kesenian reog yang memakai hiasan bulu merak di kepalanya
 • dhadhu (ta)        dadu
 • dhadhung (ta)        tali
 • dhagelan (ta)        lawak
 • dhangka (ta)        tempat asal
 • dhalang (ta)        dalang
 • dhawah; dhawah (tk)        jatuh
 • dhawuh (ta; tk)        ucapan; perintah; memerintahkan
 • dhayoh (ta)        tamu
 • dhédhé (tkr)        berjemur
 • dhèdhèl (ts)        terlepas jahitannya
 • dhèdhès (ta)        bau harum yang keluar dari tubuh musang
 • dhedhes (tk)        mendesak seseorang dengan pertanyaan agar ybs mengaku/ membuka rahasia
 • dhemen (tk)        suka
 • dhèmpèt (ts)        melekat/rapat
 • dhèndhèng (ta)        daging dikeringkan dengan bumbu tertentu
 • dhéwé (tkr)        sendiri; sendirian
 • dhidhis (tk)        mencari kutu di kepala sendiril
 • dhingklang (ts)        pincang
 • dhingkluk (tk)        tunduk/menghadak ke bawah
 • dhodhog (tk)        ketuk pintu
 • dhodhos (tk)        lubangi dari bawah
 • dhompol (tw)        untaian dalam 1 tangkai  (untuk buah)
 • dhondhong (ta)        nama buah
 • dhongkol (ta)        mantan pejabat
 • dhoyong (ts)        miring
 • dhudha (ta)        duda
 • dhupak (tk)        tendang menggunakan tumit
 • dhuwit (ta)        uang
 • dhuwur (ts)        tinggi
 • dingklik (ta)        bangku kecil
 • disik (tkr)        terlebih dulu
 • dluwang (ta)        kertas
 • dolan (tk)        bertandang
 • dolanan (ta, tk)        bermain, mainan, permainan
 • donga (ta)        doa
 • dora (tkr)        tidak terus terang
 • dosa (ta)        dosa
 • drèngès (ta)        bunga sirih
 • driji (ta)        jari
 • dubang (ta)        ludah merah/ ludah orang yang makan sirih
 • duduh (ta)        kuah
 • duduh (tk)        beritahu
 • dugang (tk)        tendang dengan lutut
 • dulur (ta)        saudara
 • dulit (tk)        colek
 • dumuk (tk)        sentuh
 • dumunung (tk)        berada; bertempat
 • dunung (ta)        tempat
 • duratmaka (ta)        pencuri
 • duren (ta)        durian
 • durung (tkr)        belum
 • dustha (tk)        curi
 • duwa (tk)        tentang, lawan, tidak menyetujui
 • dwi (tw)        dua
  E
 • éca; éca (ts)        enak
 • édan (ts)        gila
 • eden (tk)        ejan
 • édhum (ts)        terlindung dari sinar matahari
 • èdi (ts)        indah
 • éka (tw)        satu
 • elar (ta)        bulu unggas
 • èlèk (ts)
 • éling (tk, ts)        ingat, sadar
 • élok (tkr)        aneh, ajaib
 • eluk (tk)        tekuk
 • éman (tk)        sayang kalau hilang atau rusak
 • embah (ta)        nenek/kakek
 • embuh (tpw)        entah
 • emoh (tk)        tidak mau
 • emplok (tk)        memasukkan ke mulut
 • empuk (ts)        lembut
 • émut ; émut (tk)        ingat
 • emut (tk)        kulum
 • enak (ts)        enak
 • èncèr (ts)        cair
 • éndah (ts)        indah
 • endas (ta)        kepala binatang
 • éndha (tk)        berkelit
 • éndhang (ta)        gadis padepokan
 • éndhang (tk)        jenguk
 • endi (tg)        mana
 • endog (ta)        telur
 • enek (ts)        mual
 • enem (tw)        enam
 • enep (tk)        endap
 • ener (ta)        arah
 • énggal (tkr)        cepat
 • énggal (ts)        baru
 • énggar (tk)        hibur
 • énggok (tk)        belok
 • enggon (ta)        tempat
 • enjing; enjing (ta, tkr)        pagi
 • entas (tk)        angkat, ambil
 • enték (ts)        habis
 • entén (tk)        tunggu
 • entén-entén (ta)        isi jajanan terbuat dari partan kelapa dimasak dengan gula merah
 • énthéng (ts)        ringan
 • énthong (ta)        sendok nasi
 • éntuk (tk)        dapat, boleh
 • entup (ta)        sengat
 • entut (ta)        kentut
 • enyang        tawar (harga)
 • epang (ta)        dahan
 • erah (tk)        ambil
 • éram (tk)        heran
 • eri (ta)        duri
 • esthi (tk)        latih; pelajari
 • estu (tkr)        sungguh, jadi
 • esuk (ta, tkr)        pagi
 • éthok-éthok (tk)        pura-pura
 • éwa (ts)        kecewa
 • éwadéné  (tpy)        walaupun demikian
 • éwah (tk)        ubah; berubah
 • éwuh (tk)        rikuh; serba salah
 • éyang (ta)        terlindung dari sinar matahari atau hujan
 • éyup (ts)        terlindung dari sinar matahari atau hujan
  G
 • gada (ta)       gada; senjata pemukul
 • gadhah (tk)       mempunyai
 • gabah (ta)        padi yang telah terlepas dari tangkainya
 • gagah (ts)        gagah
 • gagak (ta)       burung pemakan bangkai
 • gagang (ta)        tangkai
 • gagas (tk)       pikir
 • gagasan (ta)       pemikiran
 • gagé (tkr)       cepat
 • gajah (ta)        gajah
 • gajih (ta)        lemak jenuh
 • galak (ts)        galak
 • galar (ta)        batang bambu; alas kasur
 • galengan (ta)        jalur pembatas petak sawah
 • galih (tk)        merasakan dalam hati
 • gaman (ta)        senjata
 • gambang (ta)        alat musik pukul, bagian dari gamelan
 • gambar (ta)        gambar
 • gambas (ta)        petola
 • gambir (ta)        buah pinang yang sudah diolah
 • gambir anom (ta)        nama tarian ksatria
 • gambyong (ta)        nama tarian untuk menyambut tamu
 • gamel (tg)        tukang merawat kuda
 • gamelan (ta)        alat musik Jawa
 • gampang        senang/mudah
 • gampil (ts)        gampang
 • gamping (ta)        kapur tembok
 • ganda (ta)        bau
 • gandarwa (ta)        hantu besar hitam
 • gandheng (ts)        gandeng
 • gandhes (ts)        luwes
 • gandhol (tkr)        bergantung  pada sesuatu
 • gandhul (tkr)        tergantung (untuk benda yang berat)
 • ganep (ts)        gebap
 • gangsal (tw)        lima
 • gangsar (tkr)        lancar
 • ganjar  (tk)        ganjar
 • ganjaran (ta)        hadiah
 • ganjil (ts)        ganjil
 • gantung (tk)        gantung
 • gaplek (ta)        singkong yang dikeringkan
 • gapuk (ts)        rapuh dimakan usia (untuk kayu)
 • gapyuk (tkr)        tidak sengaja bertemu berhadapan
 • garan (ta)        gagang
 • garing (ts)        kering
 • garu (ta; tk)        alat penggaruk tanah; menggaruk tanah
 • garudha (ta)        garuda, nama burung dalam mitos Jawa
 • garwa (ta)        suami/istri
 • gasik (tkr)        awal
 • gatel (ts)        gatal
 • gathot (ta)        makanan dari gaplek
 • gawan (ta)        bawaan
 • gawang-gawang (tk)        terbayang
 • gawat (ts)        gawat
 • gawé (tk)        buat
 • gayuh (tk)        capai
 • geber (tk)        layar penutup panggung
 • gebug (tk, ta)        hantam badan dengan benda keras; pemukul besar
 • gedhang (ta)        pisang
 • gedhé (ts)        besar
 • gegana (ta)        angkasa
 • gegayuhan (ta)        keinginan/cita-cita
 • geger (ta)        punggung
 • gègèr (tkr)        riuh
 • gegedhug (ta)        pimpinan (untuk kelompok penjahat, pembuat onar)
 • gela (ts)        kecewa
 • gelak (tk)        percepat
 • gelang (ta)        gelang
 • gelar (tk)        bentang (tikar)
 • gelas (ta)        gelas
 • gelem (tk)        mau
 • gelis (tkr)        cepat
 • gemak (ta)        burung puyuh
 • gemang (tk)        tidak mau
 • gembili (ta)        sejenis ubi/talas
 • gemblak (ta)        anak lelaki yang dijadikan kekasih seorang lelaki
 • gemblung (ts)        tidak normal pikirannya
 • gembok (ta)        gembok
 • gembor (ta)        alat untuk menyiram tanaman
 • gemes (tk)        gemas
 • gemlethak (ts)        bergeletakan
 • gemlundung (tk)        bergelundungan
 • gemuk (ta)        lemak; pelumas
 • gemrégah (tk)        bangkit seketika
 • gemrubug (tkr)        menderu (suara angin)
 • gemrudug (tkr)        pergi/datangnya dalam jumlah besar
 • genah (ts)        jelas
 • gendèr (ta)        nama alat musik pukul
 • gendhakan (ta)        wanita simpanan
 • gendhèng (ts)        atap seng
 • genthèng (ts)        genteng
 • gendheng (ts)        gila
 • gendhing (ta)        musik Jawa
 • gendhuk (tg)        panggilan untuk anak perempuan
 • gendruwo (ta)        hantu besar hitam
 • gendul (ta)        botol
 • geni (ta)        api
 • gènjèr (ta)        nama sayuran
 • genjot (tk)        genjot
 • gèntèr (ta)        galah
 • genthong (ta)        tempayan
 • genuk (ta)        tempayan kecil
 • gepuk (tk)        pukul
 • geplak (ta)        nama jajanan terbuat dari kelapa parut dan gula
 • gèpèng (ts)        pipih
 • gerah (ts)        sakit
 • gerang (ts)        dewasa
 • gerèh (ta)        ikan asin
 • gering (ts)        sakit
 • germo (ta)        mucikari
 • gero-gero (tk)        menangis melolong-lolong
 • gèsèh (ts)        berbeda; tidak pas
 • geseng (ts)        hitam
 • getak (tk)        hardik
 • getap (ts)        cepat bertindak/bereaksi
 • getas (ts)        retas; mudah patah
 • gèthèk (ta)        rakit
 • gething (tk)        benci
 • gethuk (ta)        singkong rebus tumbuk
 • getih (ta)        darah
 • getir  (ts)        rasa antara pahit menusuk
 • getun (ts)        menyesal
 • gila (ts)        jijik
 • gilig (ts)        tidak pipih
 • ginanjar (tk)        diberi hadiah/ganjaran
 • giris (ts)        ngeri
 • githok (ta)        belakang leher
 • glangsaran (tkr)        jatuh terkapar
 • glathik (ta)        burung gelatik
 • glenik (tk)        bujuk
 • glethak (tk)        terletak
 • glindhing (tk)        menggelinding; bergulir
 • gludhug (ta)        guruh
 • glundhung (tk)        menggelinding; terguling
 • gobang (ta)        uang logam
 • gocèk (tk)        berpegang
 • godhag (ts)        mampu berbuat
 • godhog (ts, tk)        rebus
 • godhong (ta)        daun
 • gombak (ta)        surai kuda
 • gombal (ta)        kain usang
 • gondhal-gandhul (ts)        berayun-ayun (untuk benda yang tergantung)
 • gondhangen (ts)        bengkak setelah dikhitan
 • gondhelan (tk)        berpegang
 • gondhok (ta)        bengkak pada kelenjar di leher
 • gondhol (tk)        bawa lari/gonggong
 • gondhong (ta)        bengkak pada leher
 • gosong (ts)        hangus
 • gothot (ts)        berotot
 • gotong (tk)        angkat
 • gowang (ts)        berlubang pada tepi (gigi, pisau)
 • grabah (ta)        perlengkapan rumah dari tanah liat
 • gragal (ta)        kerikil besar
 • gragapan (tkr)        dalam keadaan belum sepenuhnya terjaga dari tidur
 • grahana (ta)        gerhana
 • grana (ta)        hidung
 • grapyak (ts)        ramah
 • grenengan (tk)        berbicara dengan suara rendah
 • grèsèk (tk)        mencari di antara sisa-sisa
 • gringgingen (ts)        kesemutan
 • gringsing (tg)        jenis kain/tenunan
 • griya (ta)        rumah
 • gruwung (ts)        berlubang
 • grudhal (ta)        kotoran gigi
 • gudig (ta)        kudis
 • gudir (ta)        agar-agar
 • gugah (tk)        bangunkan
 • gugu (tk)        percaya
 • gulu (ta)        leher
 • gulung (tk)        gulung
 • guling (ta)        guling
 • gumpil (tk)        runtuh (tanah)
 • gumuk (ta)        bukit kecil
 • gumyak (kr))        ramai; ceria
 • gundhul  (ts)        tidak berambut
 • gundhul (ta)        kepala
 • gurah (ta)        nama tanaman
 • gurah (tk)        membersihkan saluran pernafasan menggunakan getah tanaman gurah
 • gusah (tk)        halau
 • guwa (ta)        gua
 • guyon (tk)        gurau
 • guyub (ts)        rukun damai
 • gudheg  (ta)        masakan terbuat dari nangka muda
 • gori  (ta)        nangka muda
 • gogor  (ta)        anak harimau
 • gugur  (tk)        mati di medan perang
 • grudug (tk)        pergi/ datang dalam jumlah besar
 • gya (tkr)        segera
  H
 • hastha (tw)        delapan
 • hara (tpw)        coba
 • hayo (tpw)        hayo
  I
 • iba (tsb)        betapa
 • iberé (ta)        terbang
 • ibu (ta)        ibu
 • ical; ical (ts)        hilang
 • idep (ta)        bulu mata
 • ider (tk)        berjualan berkeliling
 • idu (ta)        ludah
 • idhep-idhep (tsb)        sekalian; hitung-hitung
 • idhi (ta)        izin
 • iga (ta)        tulang belikat
 • iguh (ta)        upaya; cara
 • ijir (tk)        berhitung
 • ijem; ijem (ts)        hijau
 • ijo (ts)        hijau
 • ijol (tk)        tukar
 • iket (ta)        ikat kepala
 • iki (tg)        ini
 • iku (tg)        itu
 • iler (ta)        air liur
 • iming-iming (ta)        hadiah yang dijanjikan
 • ila-ila (ta)        kepercayaan; pantangan
 • ilat (ta)       lidah
 • iler (ta)        liur
 • ili (ta)        aliran (air, darah, dsb.)
 • imbal (tsb)        berselang-seling; saling
 • imbu (tk)        peram
 • imbuh (tk)        tambah; bonus
 • impèn (ta)        mimpi; impian
 • ina (ts)        hina
 • ing (tpr)        di
 • inger (tk)        geser dengan sedikit mengubah arah
 • ingklik (ta)        bunga singkong
 • ingklik (tkr)        cepat-cepat berlalu; berjalan cepat
 • ingkung (ta)        ayam panggang utuh
 • ingsun (tg)        saya
 • ingu (tk)        memelihara (hewan)
 • ingon-ingon (ta)        hewan peliharaan
 • inuman (ta)        minuman
 • iring (tk)        iring
 • iringan (tkr)        samping
 • ireng (ts)        hitam
 • isep        hisap
 • isih (tkr)        masih
 • isin (ta, ts)        malu
 • isis (ts)        sejuk terkena semilir angin
 • iwak (ta)        ikan
  J
 • jabang (ta)       bayi
 • jabel (tk)       cabut kembali
 • jabut (tk)       cabut
 • jadah (ta)       nama jajanan dari ketan
 • jaé (ta)       jahe
 • jaga (tk)       jaga
 • jagabaya (ta)       petugas keamanan desa
 • jagad (ta)       dunia
 • jagal (ta)       tukang potong hewan ternak
 • jagang (ta)       penopang, standar
 • jail (ts)       jahil
 • jajah (tk)        menguasai wilayah  negara lain
 • jajah (ts)       telah bepergian ke berbagai pelosok
 • jajal (tk)       coba
 • jajan (ta)       makanan ringan
 • jaka (ts)        jejaka
 • jala (ta)       jala
 • jaladri (ta)       lautan
 • jalak (ta)       nama burung
 • jalaran (ta)       penyebab
 • jaler; jaler (ts)       laki-laki
 • jalma (ta)       manusia
 • jalu (ta)       taji
 • jaluk (tk)       minta
 • jaman (ta)       jaman
 • jamas  (tk)       keramas
 • jambak (tk)       tarik rambut
 • jamban (ta)       peturasan; kamar mandi
 • jambé (ta)        pinang (tanaman)
 • jambul (ta)        jambul
 • jamu (ta)       obat tradisional jawa
 • jan (tpw)        sungguh-sungguh
 • jangan (ta)       sayur
 • jangar (ts)       rasa sakit dan panas di kepala
 • jangga (ta)       leher
 • janggel (ta)       tongkol jagung
 • janggut (ta)       dagu
 • jangka (ta)       jangka; ramalan
 • jangkar (tk)       memanggil nama, tanpa sebutan penghormatan
 • janma (ta)       manusia
 • japa (ta)       mantra
 • jarak (tk)       cari perkara
 • jaran (ta)       kuda
 • jarang (ta)       air panas
 • jaré (tk)       katanya
 • jarem (ts)       tuam
 • jarik (ta)       kain panjang
 • jarit (ta)       kain panjang
 • jarké (tk)       biarkan
 • jarwa (tk)        cerita, terjemah
 • jatah (ta)       jatah
 • jathilan(ta)       tarian kuda kepang
 • jatukrama(ta)       jodoh
 • jawa (ta)       jawa
 • jawa (ts)       bertanggung jawab; tahu kewajibannya
 • jawah; jawah (tk,ta)       hujan
 • jawat (tk)       ganggu, godha (antara pria dan wanita)
 • jawata (ta)       dewa
 • jawi (ta)       jawa
 • jawil (tk)       senggol
 • jaya (ts)        jaya
 • jèbèng (ta)       panggilan untuk bayi
 • jegog (tk)        salak (anjing)
 • jegur (tk)       terjun ke dalam air
 • jejeg (tk)       tendang
 • jejeg (ts)       tegak
 • jejer (ta)        adegan dalam pagelaran wayang yang menggambarkan  ertemuan raja,
 • para punggawa serta keluarga istana
 • jèjèr (ts)        bersanding, bersebelahan
 • jejuluk        panggilan, sebutan
 • jelih (tk)       teriak
 • jembar (ts)       luas
 • jembrak (ts)       rambut yang gondrong dan berdiri
 • jèmbrèng (tk)       buka lebar (untuk kain, kertas, dsb.)
 • jembut (ta)       rambut kemaluan
 • jempalik (tk)        terguling ke arah berlawanan
 • jempol (ta)       ibu jari
 • jemuwah (ta)       jumat
 • jenang (ta)       bubur halus
 • jenar (ts)       merah; kuning emas
 • jenaté (ts)        Al,arhum
 • jené (ta)       kuning
 • jeneng (ta)       nama
 • enggèlèk (tkr)        bangkit secara tiba-tiba
 • jenggong (tk)        salak (anjing)
 • jengkar (tk)        pindah, meninggalkan tempat
 • jèngkèl (ta)       jengkel
 • jengking (tk)       tungging
 • jengkol (ta)       jering
 • jenthik (ta)       kelingking
 • jepit (tk)       jepit
 • jeplak (tk)       membuka dengan cepat
 • jeram (ta)       jeruk
 • jèrèng (ts)       juling
 • jerit (tk)       jerit
 • jero (ts)       dalam
 • jerohan (ta)       isi perut
 • jeruk (ta)       limau
 • jethungan (tk)       petak umpet
 • jèwèr (tk)       ditarik telinganya
 • jimat (ta)       jimat
 • jirih (ts)       penakut
 • jiwa (ta)       jiwa
 • jiwit (tk)       cubit
 • jlèntrèh (tk)       jelaskan
 • jodho (ta)       jodoh
 • jojoh (tk)       cucuk dengan benda tajam
 • jomplang (ts)       tidak setimbang
 • jorok (tk)       dorong sampai jatuh
 • jothak (tk)       seteru
 • juju (tk)       suap langsung ke dalam paruh
 • jujug (tk)       langsung menuju
 • jujul (ta)       kembalian
 • jujur (ts)       lurus
 • jujur (ts)       jujur
 • julungpujut (tg)        nama wuku dalam penanggalan jawa
 • julungwangi (tg)        nama wuku dalam penanggalan jawa
 • jumadilakir (tg)        nama bulan dalam penanggalan jawa
 • jumadilawal (tg)        nama bulan dalam penanggalan jawa
 • jumantara (ta)        angkasa
 • jumawa (ts)        angkuh
 • jumbuh (ts)        bertemu, cocok (untuk pendapat, pemikiran)
 • jumpalitan (tk)        berguling-guling (koprol)
 • jungkat (ta)       sisir
 • jupuk (tk)       ambil
 • juragan (ta)       majikan
 • juwèh (ts)       suka memberikan komentar tentang urusan orang lain
 • juragan (ta)       majikan
  K
 • Kabeh       semua
 • Kacu       sapu tangan
 • Kacuk       kemaluan laki laki
 • Kacung       pelayan
 • Kademen       kedinginan
 • Kadingaren       tumben
 • Kadipaten       kadipaten
 • Kadohan       kejauhan
 • Kakehan       kebanyakan
 • Kambil       kelapa
 • Kampleng       pukul
 • Kampul2       mengambang
 • Kampung       kampung
 • Kana       sana
 • Kanca        teman/kawan
 • Kanda       bilang/mengatakan
 • Kandang       kandang
 • Kapok       kapok /tidak mau mengulangi
 • Kapuk       kapas
 • Kasep       terlambat
 • Kasur       kasur
 • Kathok       celana
 • Kawat       kawat
 • Kebak       penuh
 • Kemu       kumur
 • Kecelek       tertipu/terlambat tidak mendapatkan apa apa
 • Kecik       biji
 • Kemaki       belagu ( laki-laki )
 • Kemayu       genit ( perempuan)
 • Kembang       bunga
 • Kembar       kembar
 • Kembung       kembung
 • Kemingkel       terbahak
 • Kena       kena
 • Kene       sini
 • Kenceng       banter
 • Kendel       berani
 • Kendi       kendi
 • Kendil       periuk nasi dari tanah
 • Kendo       longgar/kurang kuat/rapat
 • Kerdus       kardus
 • Kethak       jitak
 • Kenthir       gila
 • Kenthongan       kentongan
 • Keplok       tepuk tangan
 • Kere       kere/gembel
 • Kerek       kerek
 • Keri       ketinggalan
 • Keselak       tersedak
 • Kikir       kikir
 • Kisruh       kisruh
 • Kiwa       kiri
 • Klambi       baju kemeja
 • Klapa       kelapa
 • Klebu       masuk
 • Klebon       kemasukan
 • Klilip       kelilipan
 • Kluwih       nangka sayur
 • Kobong        terbakar
 • Kodok       katak
 • Kocak       kocak
 • Kolak        kolak
 • Konangan       ketahuan
 • Kondang       terkenal
 • Koplok       pukul
 • Kopong       tidak ada isinya, kosong
 • Kosok Balen       sebaliknya
 • Kosokan       gosokan
 • Kothak       kotak
 • Krama       bahasa jawa halus, kawin
 • Kramas       keramas
 • Kramat       keramat
 • Kucing       kucing
 • Kudu       harus
 • Kudung       kerudung
 • Kulit       kulit
 • Kulu       tetelan
 • Kumat       kambuh
 • Kumu       kumur
 • Kuna       kuno
 • Kura        kura-kura
 • Kutha       kota
 • Kuwat       kuat
 • Kuwi       itu
  L
 • Labuh       berlabuh
 • Ladrang       istilah dalam seni karawitan
 • Laku        perjalanan hidup/cobaan yang harus dilalui
 • Lalen       pelupa/gampang lupa
 • Laler       Lalat
 • Lali        lupa
 • Lambaran       dasar/alas
 • Lambe       bibir
 • Lamur       kabur (pandangan)
 • Lanang        laki-laki
 • Lancang       lancang
 • Landep        tajam
 • Lapangan       tanah lapangan/lapangan sepak bola
 • Lara       sakit
 • Laras       laras
 • Laris       laris
 • Latar       halaman
 • Lawa       kelelawar
 • Legi        manis
 • Lelakon       cerita hidup
 • Lelayu       berita kematian
 • Lemah        tanah
 • Lemes       lemas
 • Lempung       tanah liat
 • Lemu       gemuk
 • Lemut       nyamuk
 • Lenga       minyak
 • Lengen       lengan
 • Lenggah       duduk
 • Lesehan       lesehan
 • Lesus       angin lesus
 • Lima       lima
 • Limpung       ubi goring
 • Lindu       gempa bumi
 • Linggih       duduk
 • Lintang       bintang
 • Lintu        tukar
 • Lirih        pelan
 • Liya        lain
 • Liyane       yang lain
 • Lobok        kebesaran/kegedean
 • Loji       rumah besar bertingkat
 • Loma       murah hati/dermawan
 • Lombok       cabe/lombok
 • Londo       belanda/orang barat
 • Lor        utara
 • Loro       dua
 • Luber        meluber
 • Lugu       lucu
 • Lumantar       melalui sesuatu
 • Lumrah       wajar
 • Lunga         pergi
 • Lungguh        duduk
 • Lurah       lurah
 • Luwe       lapar
 • Luwih       lebih
  O
 • obah (tk)        bergerak
 • obong (tk)        bakar
 • obor (ta)        obor
 • obok-obok (tk)        aduk-aduk menggunakan tangan ( biasanya ke air )
 • oceh (tk)        cakap
 • ogak (ts)        goyang (untuk gigi)
 • ombak (ta)        ombak
 • ombe (tk)        minum
 • omben-omben (ta)        minuman
 • omber (ts)        luas
 • ombyok (tw)        ikatan besar (untuk sayuran, buah- buahan, dsb.)
 • omong (tk)        cakap
 • ompol (ta)        air kencing yang dikeluarkan dalam tidur
 • opak (ta)        kerupuk dari umbi-umbian
 • ora (tkr)        tidak
 • orak-arik (ta)        masakan dari telur
 • orat-arit (tk)        berantakan
 • osik (ta)        gerak
 • owah (ts)        gila
 • owah (tk, ts)        berubah
 • oyok (tk)        rebut
 • oyot (ta)        akar
  U
 • ubarampé (ta)        perlengkapan
 • ucek (tk)        gosok-gosokkan (mata, cucian)
 • uceng (ta)        jenis ikan sungai
 • udakara (tpy)        kira-kira, kurang lebih
 • ucul (tk, ts)        terlepas
 • udal-udal (tk)        membongkar
 • udan (ta)        hujan
 • udani (tk)        telanjangi
 • udel (ta)        pusar
 • udheng (ta)        ikat kepala
 • udi (tk)        ajar; pelajari
 • udud (ta; tk)        rokok; merokok
 • udun (ta)        bisul
 • udur (tk)        berdebat
 • uga (tkr)        juga
 • ugal-ugalan (tkr)        bertindak tanpa mengindahkan aturan
 • ugel-ugel (ta)        pergelangan tangan
 • uger-uger(ta)        kusen
 • uget-uget (ta)        larva
 • ugi (tkr)        juga
 • ugungan (ts)        senang dipuji
 • uja (tk)        penuhi segala keinginan
 • ujar (ta)        perkataan
 • ujub (tk)        laksanakan
 • ujur (ta)        membujur
 • ukara (ta)        kalimat
 • ukir (tk)        ukir
 • ula (ta)        ular
 • ular-ular (ta)        petuah
 • ulem (tk)        undang
 • uleng-ulengan
 • uler (ta)        ulat
 • ules (ta)        warna (untuk binatang)
 • ulet (ts)        liat
 • ulu (tk)        telan
 • ulung (tk)        serah
 • uman (tk)        kebagian
 • umbar (tk)        biarkan/ lepaskan
 • umbel (ta)        ingus
 • umbul (ta)        gambar
 • umbul (ta)        mata air
 • umbul-umbul (ta)        bendera
 • umek (ts)        tidak bisa diam
 • umik-umik (tk)        komat-kamit
 • umob (ts)        didih
 • umpak (ta)        alas tiang
 • umplung (ta)        kaleng
 • umum (tk)        umum
 • umur (ta)        umur
 • umyek (tk)        sibuk sendiri
 • undamana (tk)        maki-maki
 • undang (tk)        panggil
 • under (tkr)        pusat, inti
 • undha (tk)        terbangkan (untuk layang-layang)
 • undha-undhi (tks)        sama saja, selisih usianya sedikit
 • undhuh (tk)        petik/tuai
 • undur (tk)        gerak ke belakang
 • undur-undur (ta)        nama serangga
 • uni (ta)        bunyi, suara
 • unjuk (tk)        geser naik
 • unjuk (tk)        minum
 • unta (ta)        onta
 • untab (tk)        temani saat-saat keberangkatan
 • untal (tk)        telan semuanya
 • untel-untel (tk)
 • unthuk (ta)        busa
 • unting (tk)        ikat segepok
 • untir (tk)        pelintir
 • untu (ta)        gigi
 • untup-untup (tk)        muncul sedikit
 • upama (tpy)        umpama
 • upaya (ta)        upaya
 • ura-ura (tk)        bernyanyi
 • urik (ts)        curang
 • urip (tk,ts)        hidup
 • usada (ta)        obat
 • usir (tk)        usir
 • usus (ta)        usus
 • usus-usus (ta)        tali kolor
 • utang (ta)        hutang
 • uwa (tg)        sebutan untuk kakak ayah/ibu
 • uwal (tkr)        terlepas dari ikatan (untuk manusia)
 • uwan (ta)        uban
 • uwang (ta)        rahang bawah
 • uwi (ta)        talas
 • uyuh        air seni
 • uyup       hirup (untuk cairan, mis. kuah sayur)
  W
 • waca (tk)        baca
 • wacana (ta)        wacana, diskursus
 • wadal (ta)        tumbal
 • wadanan (ta)        julukan
 • wadas (ta)        cadas
 • wadat (tkr)        tidak menikah
 • wadhag (ta)        jasmani
 • wadhah (ta)        tempat
 • wadhang (ts)        masakan kemarin (untuk nasi)
 • wadhuk (ta)        bendungan
 • wadhuk (ta)        perut
 • wadi (ta)        rahasia
 • wadon (ts)        perempuan
 • wadul (tk)        mengadu
 • wagé (tg)        nama pasaran
 • wagu (ts)        janggal
 • waja (ta)        gigi
 • waja (ta)        baja
 • wajan (ta)        kuali
 • wajik (ta)        nama jajanan terbuat dari ketan
 • wajik (ts)        jajaran genjang
 • walanda (tg)        belanda
 • walandi (tg)        belalang
 • walang (ta)        belalang
 • walèh (tkr)        bosan
 • wales (tk)        balas
 • walesan (ta)        gagang pancing
 • wali (ta)        wali
 • walik (ta)        balik
 • waluh (ta)        labu
 • waluya (ts)        sehat
 • wana (ta)        hutan
 • wanara (ta)        kera
 • wanadri (ta)        hutan rimba
 • wanci (ta)        waktu
 • wanda (ta)        suku kata
 • wanda (ta)        badan
 • wandé; wandé (ta)        warung
 • wandu (ts)        banci
 • wangi (ts)        harum
 • wangsit (ta)        wahyu
 • wangun (ta)        bentuk
 • wangwung (ta)        kumbang
 • wani (ts)        berani
 • wanita (ta)        wanita
 • wanodya (ta)        wanita
 • wanti-wanti (tk)        berpesan dengan sangat
 • wanuh (tk)        tahu, kenal
 • waos (ta)        gigi
 • waos (tk)        baca
 • wara-wara (ta)        pengumuman
 • warah (tk)        tunjuk/ajar
 • warak (ta)        badak
 • warangan (ta)        racun (biasanya dipakai untuk melumuri keris)
 • waranggana (ta)        penyanyi (dengan iringan gamelan)
 • warangka (ta)        kerangka, sarung keris
 • waras (ts)        sehat
 • wareg (ts)        kenyang
 • warèng (tg)        keturunan ke 5
 • warga (ta)        warga
 • wargi; wargi (ta)        warga
 • warih (ta)        banyu
 • waris (ta)        waris
 • waringuten (tkr)        kewalahan
 • warna (ta)        warna
 • warok (ta)        orang berilmu (daerah Madiun, Ponorogo, Tenggalek dan sekitarnya)
 • warsa (ta)        tahun
 • warta (ta)        berita
 • warung (ta)        warung
 • wasis (ta)        pandai
 • waskitha (ts)        waspada
 • waspa (ta)        air mata
 • waspada (ts)        waspada
 • wastani (tk)        kira, sangka; namakan, sebut
 • wastra (ta)        laut
 • watak (ta)        watak
 • watara (tkr)        kira-kira
 • watek (ta)        watak
 • wates (ta)        batas
 • waton (tkr)        asal-asalan; asalkan
 • watu (ta)        batu
 • wau (tg)        tadi
 • wawacan (ta)        bacaan
 • wawansabda (tk)        bercakap-cakap
 • wawas (tk)        pikir, timbang
 • wawasan (ta)        pikiran, pertimbangan
 • wayah (ta)        masa/waktu
 • wayah (ta)        cucu
 • wayang (ta)        wayang
 • wayu (ts)        basi
 • wayuh (tk)        diduakan (oleh suami)
 • wé (ta)        air
 • wédang (ta)        minuman hangat
 • wédang (ta)        air matang
 • wedhak (ta)        bedak
 • wedhar (tk)        urai, bahas
 • wedhi (ta)        pasir
 • wedi (ts)        takut
 • wedhon (t       hantu sawah
 • wédhok (ts)        perempuan
 • wedus (ta)        kambing
 • wegah (ts)        enggan
 • wekas (ta)        pesan
 • wekasan (ta)        akhir
 • wekdal; wekdal (ta)        waktu
 • wektu (ta)        waktu
 • welas (ta, tk)        rasa kasihan; merasa kasihan
 • welèh (tk)        balasan setimpal
 • weling (ta)        ular belang
 • weling (ta)        pesan
 • wenang (ts)        berwenang, berhak
 • wengku (tk)        memangku, menikahi (pria menikahi wanita)
 • wening (ts)        bening
 • wengi (tkr, tkr)        malam
 • wentis (ta)        betis
 • werdi (ta)        arti
 • werna (ta)        warna, jenis
 • weruh (tk)        nampak, tahu
 • wesi (ta)        besi
 • wèt (ta)        hukum
 • wetah ; wetah (ts)        utuh
 • wétan (tg)        timur
 • weteng (ta)        perut
 • weton (ta)        hari kelahiran
 • wetu (tk)        keluar
 • wewaler (ta)        pantangan
 • wéwé (ta)        hantu perempuan
 • wèwèh (tk)        memberi
 • wewengkon (ta)        daerah kekuasaan, wilayah
 • widada (ts)        selamat
 • widadara/i (ta)        bidadari laki-laki/perempuan
 • wigati (ts)        penting
 • wiji (ta)        biji; benih
 • wijik (tk)        mencuci tangan
 • wilang (tk)        hitung
 • wilangan (ta)        bilangan
 • wilujeng (tkr)        selamat
 • winarah (tk)        terjadi
 • wingènané (tg)        dua hari yang lalu
 • wingi (tg)        kemarin
 • wingit (ts)        angker
 • wingking; wingking (tkr)        belakang
 • winengku (tk)        disunting; diperistri
 • winisuda (tk)        diwisuda
 • winih (ta)        benih
 • wirama (ta)        irama
 • wirang (ts)        malu
 • wirid (ta)        kata atau kalimat pujian kepada Allah yang dibaca berulang-ulang
 • wiridan (ta)        pembacaan wirid
 • wiring galih (ta)        hitam (ayam jago)
 • wiron (ta)        bagian dari kain panjang yang dilipat memanjang bersusun yang akan
 • diletakkan di bagian terluar di depan pada saat kain panjang dikenakan
 • wiru (tk)        melipat bagian tepi kain panjang menjadi lipatan-lipatan kecil
 • memanjang bersusun
 • wis (tkr)        sudah
 • wisa (ta)        bisa, racun
 • wisik (ta)        bisikan, wahyu
 • wisma (ta)        rumah
 • wisuh (tk)        basuh tangan/kaki
 • wisuda (tk)        wisuda
 • wit (ta)        pohon
 • witikna (tpy)        salah sendiri; mengapa pula
 • wiwit (tk)        mulai
 • wondéné (tpy)        sedangkan
 • wong (ta)        orang
 • wos (ta)        arti
 • wos; wos (ta)        beras
 • wot (ta)        jembatan
 • wrangka (ta)        sarung keris
 • wré (ta)        kera
 • wréda (ta)        yua
 • wucal; wucal        ajar
 • wuda (tkr)        telanjang
 • wudhar (tk)        terurai
 • wudun (ta)        bisul
 • wukir (ta)        gunung
 • wulang        ajar
 • wulu (ta)        bulu
 • wulung (ta)        elang
 • wulung (ts)        ungu tua
 • wungkuk (ts)        bongkok
 • wungu (ts)        ungu
 • wungu: wungu (tk)        bangun
 • wuninga (ts)        tahu
 • wuri (tkr)        belakang
 • wuruk (tk)        tunjuk/ajar
 • wurung (tkr)        batal
 • wus (tkr)        sudah
 • wusana        akhir, kejadian
 • wuta (ts)        buta
 • wutah (tk)        tumpah
 • wutuh (ts)        utuh
 • wuwung (ta)        bubungan atap
 • wuwuh (tk)        tambah
 • wuwus (ta)        bicara, kata-kata
 • wuyung (ts)        kasmaran
  Y
 • yasa (tk)        membuat
 • yamadipati (tg)        dewa kematian
 • yayah (ta)        ayah
 • yuyu (ta)        kepiting sungai
 • yayi (tg)        adik
 • yèn (tpy)        bila, jika
 • yuta (tw)        juta
 • yuswa (ta)        umur
 • yekti  (ts)        sungguh; benar
 • yuwana (ts)        selamat
 • yaksa (ta)        raksasa
 • yatra (ta)        uang
Advertisements