Ibu pertiwi
paring boga lan sandhang kang murakabi
paring rejeki manungsa kang bekti
ibu pertiwi, ibu pertiwi
sih sutresna mring sesami
ibu pertiwi kang adil luhuring budi
ayo sungkem mring ibu pertiwi

Terjemahan :

Ibu Pertiwi
memberi kecukupan sandang pangan
kasih rejeki pada insan berbakti
ibu pertiwi, ibu pertiwi
kasih sayang pada sesama
ibu pertiwi yang adil luhur budi
mari berbakti pada ibu pertiwi

Advertisements