Lk : Bedug… nrandang ngentang…-ngentang…, Mbokne tole tak kan…dani…
Pr : Pak..ne ojo…nyelo…-nyelo…, ngregoni.. nggon…ku re…ra…cik…
Lk : O…po kang… kok tanda…ngi…
Pr : A…ku gawe… rujak.. je…ruk….uk…
Lk : Bum..bune.. kuwi.. o..po..
Pr : Lombok.. u..yah…, gulo… tra…si…
je..ruk.. ba..li.. da..sa..re.. we..ton.. nam..bang..an…

Pr :
Mangkene iki rasane ati
Roso risi suwe ora ditili’i, mas yo mas yo mas.
Yo ben janji kopen,
Ojo lalen pamrihe supoyo kajen

Sajake arep lali kwajibane, bapakne
Anakmu rewel wae
Mbok eling, ojo koming
Nyawang wong kang lencir kuning

Jak rujak rujak rujak jeruk
Sepincuk nggo tombo ngantuk
Nora mathuk, ndilalah tansah kepethuk
Jak rujak rujak rujak uni
Rujake wong edi peni

Nora rugi, nglabuhi ibu pertiwi
Sajake arep lali kwajibane, bapakne
Anakmu mung rewel wae
Mbok eling, ojo koming
Nyawang wong kang lencir kuning

*Mangkene iki rasane ati
Roso risi suwe ora ditili’i, mas yo mas yo mas.
Yo ben janji kopen,
Ojo lalen pamrihe supoyo kajen

Sajake arep lali kwajibane, bapakne
Anakmu rewel wae
Mbok eling, ojo koming
Nyawang wong kang lencir kuning

Advertisements