Mata Liyepan (mata gabahan)
Mata liyepan ujudnya menyerupai bentuk sebuah biji gabah (biji padi), yang belum dikupas kulitnya. Jenis mata liyepan ini digunakan tokoh wayang yang bertubuh kecil, langsing, yang memancarkan sifat atau watak bertubuh luhur, bijaksana.

mata liyepan

Mata Kedelen
Untuk menggambarkan tokoh-tokoh yang berwatak perwira, tangkas, pembe¬rani serta yang bertubuh sedang dengan jenis mata Kedelen, yaitu jenis mata wayang yang bentuknya menyerupai biji kedelai.

mata kedelen

Mata Peten
Mata peten adalah bentuk mata wayang yang menyerupai biji petai, tokoh yang digambarkan dengan jenis mata peten ini bertubuh sedang tetapi berwatak kurang terpuji, licik, suka curang.

mata peten

Mata Thelengan
Mata thelengan adalah bulat penuh biji matanya. Tokoh wayang bermata the-lengan berwatak bersahaja, berbudi luhur, tangkas, tangguh, selalu berdiri pada fihak yang benar. Tokoh wayang ini bertubuh keras (“singset”).

mata thelengan

Mata Plelengan
Bentuk mata plelengan bulat penuh seperti bentuk jenis mata theleng¬an, tetapi lebih.besar dan disesuai¬kan dengan muka wayang. Mata plelengan disungging dengan warna hitam yang berkesan membelalak. Tokoh wayang bermata plelengan adalah bertubuh besar, berwatak angkara murka, serakah, perkasa tetapi keji.

mata plelengan

Mata Kiyer (penenggalan)
Mata kiyer bentuknya menyerupai bulan sabit, tokoh wayang bermata kiyer memancarkan sifat yang tidak terpuji, licik, tidak dapat dipercaya, mencemooh dan sebagainya.

mata kiyer

Mata Kiyipan
Mata kiyipan hampir sama dengan mata kiyer tetapi pada biji matanya terlihat setengah lingkaran, tokoh wayang dengan mata kiyipan ini bertubuh besar yang menggambarkan tokoh gemuk.

mata kiyipan

Advertisements