Tags

, , ,


bawa : Aja kliru

ge batangen cangkrimanku

Gumandhul neng epang

Yen mabur ing wanci bengi

Pelem sawo pelem sawo kemrampo kena ing cidra

 

 

*Ciyet-ciyet codot kalong rame-rame

Kleper-kleper melik akeh woh-wohane

Rebut ngarep mesat rikat panyidrane

Dadi lena kasrimpet klambu jaringe

Advertisements