• Pasaran utawi (Pancawara) punika petangan dinten cacah 5 (gangsal).
  • Wondene nama-namanipun  inggih punika:
  • Kliwon (Kasih),
  •  Legi (Manis),
  • Paing (Jenar),
  • Pon (Palguna),
  • Wage ( Cemengan, Kresna, Langking).
Advertisements