Tags

, , , ,


  1. Dangu tegese watu, watake : meneng, cubluk, abot, atos.
  2. Jagur tegese macan, watake : galak, awas, luwes, rosa.
  3. Gigis tegese bumi, watake : jembar, ngreksa, momot.
  4. Kerangan tegese srengenge, watake : leras, titi, ajeg, ngawruhi ala lan becik, padhang.
  5. Nohan tegese rembulan, watake : suka bungah lan sengsem, welasan, kena pitenah.
  6. Wogan tegese uler, watake : mugen, antepan.
  7. Tulus tegese banyu, watake : temen, rosa, jembar, dierami, lembut pangarahe.
  8. Wurung tegese geni, watake : panasbaran ing sabarang karepe.
  9. Dadi tegese kayu, watake : luhur lumuh kaungkulan.
Advertisements