Salah satu inskripsi di “tanah mutihan” Butuh – Sokawati.

Penget. Nalika pambabaring pambangun pasareyanipun ingkang Sinuhun Kangjeng Sultan Hadi Wijaya ing Pajang. Ing dinten Kemis Legi, Wuku Gumbreg, Mangsa Kalih, Windu Sancaya, tanggal kaping 28 wulan Sapar taun Alip 1859. Gatraning pasareyan kasarireng ratu utawi kaping 16 Agustus 1928, Kaesthi Jumbuh trustha ing Narendra.

Inskripsi pembangunan Makam Butuh, Sragen. #petaniSokawati

View on Path

Advertisements