Masih edisi bumi mutihan.

“Kamulyaaken dening Kangjeng Raden Adipati Danureja, Pepatih Dalem ing Nagari Ngayugyakarta ingkang kaping Nem. Nuju dinten Kemis Kliwon, tanggal kaping 7 wulan Jumadilawal taun Dal Ongka 1839 utawi tanggal Walandi kaping 22 Agustus taun 1909.”

Masjid Kanggotan-Pleret- Yogyakarta #petaniSokawati #masjid

View on Path

Advertisements